LR vidaus rinkai patiektas EEĮ kiekis
29.848,46t
31.515,88t
27.526,87t
28.315,74t
25.531,92t
Vietos, kuriose gyventojai gali atiduoti EEĮ atliekas