title-img

Apie mus

Elektros ir elektroninė įranga
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija” yra pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, kurios tikslas – geriausiomis sąlygomis vykdyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

Organizacija vykdo šias gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas: 

elipse Registruoja Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

elipse Organizuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą;

elipse Vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis;

elipse Informuoja bei šviečia visuomenę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais;

elipse Teikia ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka;

elipse Konsultuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais.

Organizacijos veiklos ataskaitos:

pdf 2016 m.

pdf 2015 m.

pdf 2014 m.

pdf 2013 m.

pdf 2012 m.

Organizacijos veiklos organizavimo plano vykdymo ataskaitos:

pdf 2016 m.

pdf 2015 m.

pdf 2014 m.

pdf 2013 m.

Informacija apie vykdytas Veiklos organizavimo plane ir Švietimo programoje numatytas priemones bei Finansavimo schemos vykdymą:

pdf2017 m. III k.

pdf2017 m. II k.

pdf2017 m. I k.

pdf2016 m. III k.

pdf2016 m. II k.

pdf2016 m. I k.

Organizacijos veiklos organizavimo planai ir švietimo programos:

pdf 2017 m. planai ir programos

pdf 2016 m. planai ir programos

pdf 2015 m. planai ir programos

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas

licencija11-722x1024